ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย  

ร้านวิซโก้

จ.นครราชสีมา

ร้านเป็นเงิน เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

โรงแรม พิมาย พาราไดซ์

จ.นครราชสีมา

ร้านเคี้ยงเทรดดิ้ง

จ.ขอนแก่น

ร้านเกียรติสินโฮลเซล

จ.ขอนแก่น

ร้านสิน2000

จ.ขอนแก่น

ร้านเดอะวัน

จ.สุรินทร์

ร้านเมย์สุรินทร์

จ.สุรินทร์

ร้านฮกกี่

จ.บุรีรัมย์

ร้านซุปเปอร์เอ

จ.บุรีรัมย์

ร้านวิซโก้

จ.บุรีรัมย์

ร้านทวีกิจ

จ.บุรีรัมย์

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

จ.บุรีรัมย์

ร้านส่องแสงโฮลเซลส์ (บริษัท แม่ประทาน)

จ.ศรีสะเกษ

ร้านแคทวัน

จ.ยโสธร

ร้านไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

จ.สิงห์บุรี

ร้านศูนย์ค้าส่งทีเคเค

จ.พิษณุโลก

ร้านแจ่มฟ้า

จ.ลำพูน

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

ร้านตัณตราภัณฑ์ (ริมปิง)

จ.เชียงใหม่

ร้านธนพิริยะ

จ.เชียงราย

ร้านสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน

จ.เชียงราย

ร้านตลาด 3 ประเทศ

จ.เชียงราย

ร้านคงการค้า

จ.เชียงราย

ร้านแควหวายมินิมาร์ท

จ.เชียงราย

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพาน

จ.เชียงราย

ร้านศรายุทธ์

จ.เชียงราย

ร้านไทยทอยส์มาร์เก็ตติ้ง

จ.แพร่

ร้านสมสวัสดิ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

จ.แพร่

ร้านมาร์คโฟร์ (แสงไทยแพร่)

จ.แพร่

ร้านท๊อปเซ็นเตอร์

จ.แพร่

ร้านบ้วนเฮงมอลล์

จ.ลำปาง

ร้านสหกรณ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

จ.ลำปาง

ร้านสถานีคลายร้อน

จ.ลำปาง

ร้านค้าโรงเรียนวังเหนือวิทยา

จ.ลำปาง

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง

จ.ลำปาง

ร้านนราไฮเปอร์มาร์ท

จ.น่าน

ร้านทวีเจริญ

จ.นนทบุรี

ร้าน เอ็นอาร์เคแอนด์เค

จ.ราชบุรี

ร้าน ที.เอ็ม.เค

จ.กาญจนบุรี

ร้านสหไทย

จ.เพชรบุรี

ร้านจี๊อันตึ๊ง(โฆษิตสโตร์)

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ร้านกู๊ดแคร์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ร้านซุปเปอร์ชีป

จ.ภูเก็ต

จ.สิงห์บุรี

จ.พิษณุโลก

จ.ลำพูน

จ.เชียงใหม่

จ.เชียงราย

จ.แพร่

จ.ลำปาง

จ.น่าน

จ.ภูเก็ต