ทิปโก้ ไบโอเท็ค ในเครือทิปโก้ แต่งตั้ง โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทางช่องทางร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อ ให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัดจากทิปโก้ได้อย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น